Under hösten 2015 startades ett projekt under namnet "Sörmlands ejderhusprojekt". Syftet med projektet är att rädda den minskade Ejderstammen i Sörmlands skärgård. En av orsakerna och det direkta hotet är den tillväxta Havsörnstammen och den ökade förekomsten av Mink.

Tillsammans med Fågelföreningen Tärnan i Oxelösund, och elever från Öknaskolan har jag fått varit med och dokumentera detta projekt från tillverkning och utsättning av "Ejderhus" på Hävringe i Oxelösunds skärgård. En plats där det förutom Ejder finns många sjöfågel arter.